top of page
Female Light Technician

EVENT-, SCEN- OCH
DIGITAL PRODUKTIONSTEKNIK

Performing Arts School, en skola där yrkeslivet är en del av utbildningen och utbildningen en del av yrkeslivet

fakta

 • Längd 80 veckor

 • Lärosäte Performing Arts School

 • Ansökan öppnar 30 januari 2024

 • Sista ansökningsdatum 2 maj 2024

 • Startdatum 19 augusti 2024

 • Utbildningen är CSN-berättigad

 • Se ansökningsinstruktioner här!

 • Utbildningstyp Yrkeshögskola

 • Examen Yrkeshögskoleexamen

 • Antal poäng 400 YH-poäng

 • Kostnad Inga kursavgifter. Den studerande bekostar litteratur och egen dator

 • Kontakt

Välkommen till Öppet Hus den 29 april 2024, mellan 17.00 - 19.00 på Exportgatan 33! I en tid där tekniken formar vår framtid, står just DU inför möjligheten att bli en del av denna spännande utveckling. Vi på Performing Arts School är exalterade över att få bjuda in dig till en inspirerande eftermiddag där din framtid står i fokus. Möte med Framtiden: Träffa våra erfarna lärare och nuvarande studenter, som delar med sig av sina erfarenheter och insikter. Få en smak av vad ditt framtida yrkesliv kan innebära.

Drömmer du om ett teknisk avancerat yrke i en ledande roll bakom scenen?

Nu startar en 2-årig yrkeshögskoleutbildning i Event-, Scen- och Digital Produktionsteknik i Göteborg.
 

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i att arbeta bakom scenen med event, teater och konserter eller i en streamingstudio med bildservrar och kameror. Du får lära dig ljusteknik, riggning och genomföra digitala produktioner. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som ljusbordsoperatör, projektions- och mediatekniker, eventtekniker, scentekniker och Stage Manager på landets alla arenor, teatrar och digitala produktionsbolag.
 

Efter avslutade studier ska du självständigt kunna ansvara för arbetet med en hel scen-, eller eventproduktion på turné eller ansvara för ett live-streamat event med kameror och bildservrar.
 

TEXTEN FORTSÄTTER UNDER PARTNERS

ARBETSMARKNAD

Välutbildade event-, scen- eller digitala produktionstekniker är efterfrågade medarbetare som är utbildade på den senaste tekniken, som kan sitt hantverk inom yrket och som törs gå främst med nyskapande lösningar. Pandemin som drabbat branschen extremt hårt har resulterat i en mycket hög efterfrågan av tekniker för digital produktion. En teknik som kommit för att stanna med streaming och hybridevent.

Branschen söker dig som vill kunna hantera en scen, studio eller ett utomhusevent där ena dagen inte är den andra lik, du som vet att du är både först och sist på plats.

Branschen har stått stilla under pandemin men nu när den kommer att starta under 2023 så kommer det framöver vara ett hårt tryck på dessa kompetenser.

TEXTEN FORTSÄTTER UNDER PARTNERS

Samarbetspartners

samarbetspartners_pas_teknik.png

En event-, scen- eller digital produktionstekniker har specialiserad tekniskt kunnande inom ljus-, scen- och bildproduktion. Att förstå teknikerns roll och kunna samverka i en kreativ och skapande process är nödvändigt, liksom att kunna agera som projektledare i en komplex produktion med ekonomiskt ansvar. Du arbetar entreprenörielt med goda kunskaper om branschens omvärld och villkor. I din roll ingår även att riskbedöma och självständigt ansvara för säkerheten inom scen, event och digital produktion.
Dessutom ska du ansvara för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetssätt, utöver att kunna kommunicera väl och skapa, samt etablera goda relationer.
 

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, så kallad LIA – Lärande i arbete, vilket ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter.

Utbildningen bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler för såväl teori som praktik. En stor styrka med utbildningen är att den bedrivs i nära samarbete med den andra linjen på Performing Arts School; Artist och musikallinjen.

VAD GÖR EN EVENT, SCEN-, OCH DIGITAL TEKNIKER
Du kommer att arbeta på teatrar, scener, event och inspelningsstudios som är din kommande arbetsplats i en eller flera roller.

Du jobbar med ljus, ljud, video, riggning, planering och logistik. Du är först och sist på plats. Under föreställningen sköter du bildmixrar, ljus och programmering. Du ansvarar för att rätt dekorelement kommer in på rätt ställe vid rätt tidpunkt på ett säkert sätt. Som stagemanager ser du till att allt flyter på som det ska enligt planeringen. Verkar för en god stämning, löser problem och ser till att alla är på rätt plats vid rätt tillfälle.
 

Du utgår från producentens kravspecifikation, regissörens manus, ljuddesignerns ritningar och ansvarar för att allt sker säkert och medverkar aktivt i riskbedömningar. Du jobbar i ett stort kreativt team av olika kompetenser med våra främsta artister. Det är ett spännande, omväxlande och stimulerande arbete.

I Sverige har det byggts flera nya multiarenor, kulturhus har renoverats och byggts de senaste åren och event som kommunikationsmedel har ökat och medfört nya krav på teknik och sceniska upplevelser.
 

Många tekniker har tvingats karriärväxla på grund av pandemin och dessutom väntas stora pensionsavgångar inom teater- och scenbranschen, vilket styrks av flera betydande aktörer i landet.
 

Performing Arts School har blivit uppvaktade och uppmanade av ett stort antal aktörer inom branschen, vilka initierat att utbildningen startar. Dessa företag och organisationer ger dig en helt unik möjlighet att redan under din utbildning bygga ditt nätverk för en spännande och utvecklande framtid.


UTBILDNINGENS MÅLGRUPP

Du är noggrann, lösningsorienterad och tycker om människor med olika bakgrunder och kulturer. Du jobbar när andra är lediga. Dvs på kvällar och helger.
 

Utbildningen ska verka genusmedvetet och utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vi arbetar för att motverka traditionella könsbundna yrkesval.

Alla ska, oavsett kön, religion eller etnisk härkomst, ha möjlighet att välja en utbildning utifrån sitt eget intresse och mötas med respekt för sitt yrkesval.
 
Från branschen finns ett tydligt uttalat önskemål att utbildningen ska verka för en jämnare könsfördelning i ett ännu mansdominerat yrke samt att flerspråkighet, dvs. kunskaper i andra språk än svenska och engelska är en merit i en internationell bransch.


Utbildningen kräver grundläggande behörighet, är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning och ger 400 YH-poäng och om antalet sökande överstiger antalet platser kan ett praktiskt och teoretiskt prov ske.
 

Varmt välkommen till en spännande och utvecklande framtid. Det är här det börjar.

bottom of page