top of page
  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round

OM PAS

Vad är Performing Arts School?

Utbildningen genomförs med motsvarande metoder och kvalitetssäkring som inom högskolan. Utbildningen är uppdelad i kurser och delkurser vilka examineras. För att få ta examen Advanced Graduate Diploma in Performing Arts 180 poäng ects* krävs godkänt i samtliga kurser. 

 

Utbildningen utgår från 40 timmars arbetsvecka varav upp till ca 22 timmar är lärarledda, övrig tid består av eget arbete och träning. Utöver den schemalagda tiden kan alla studerande gratis välja mellan över 50 olika danskurser per vecka i olika stilar i samarbete med Dansforum, Göteborg.

 

I början av utbildningen ligger fokus på de olika verktyg du behöver för att klara dig i ditt framtida yrkesliv. Till vårterminen under utbildningens andra år skiftar fokus till att integrera ämnen och uttrycksformer med sikte mot scenen. Du kommer framträda inför publik både individuellt och som en del av en ensemble. Målet med utbildningen är att du ska bli en medveten, självständig artist med ett personligt uttryck.


På PAS får du undervisning i följande ämnen:

DANS

Inom dansen får du arbeta med olika dansstilar som balett, jazz, stepp och streetdance.

Skolan har även en utbredd och väletablerad kursverksamhet kvällstid som du som student har möjlighet att ta del av utan extra avgift för att ytterligare bredda och fördjupa dig som dansare. I dansundervisningen tränar du styrka, smidighet, tajming, hållning, närvaro, fokus och spatial medvetenhet. Syftet är att du ska hitta en närvaro på scen och en lätthet både som dansare och som skådespelare och sångare.

 

Klassisk balett är grunden för all scenisk dans. Vi jobbar med olika stilar, genrer och repertoarer. Här övar du upp en balanserad hållning, en flexibilitet och ett starkt center som du har nytta av i alla ämnen.


Jazzdans har i flera decennier varit grunden för koreografier i musikal och show. Det finns många olika stilar inom jazzdansen och du får möjlighet att träna flera av dessa genom att arbeta med och inspireras av olika pedagoger och koreografer under din utbildning.

 

Stepp har varit en hörnsten i musikalen enda sedan dess födelse. Än idag sätts steppmusikaler upp världen över, senast 2016 gick musikalen Crazy for you för fulla hus på GöteborgsOperan. I steppen tränar du rytmik, tajming och musikalitet.


Streetdance har gått från att vara en undergroundrörelse till att idag vara ett etablerat sceniskt uttryck. Det finns oerhört många olika stilar inom street och nya växer fram hela tiden. Undervisningen sker i block där du får utforska olika stilar inom streetdance.


Sång och röst

Sång- och röstundervisningen består av individuella sånglektioner, röst och tal, samt kör och musikteori.

I Röst och Tal arbetar du med att utveckla en fri och uttrycksfull röst för scen och studio. Du lär dig röstanatomi, avspänning samt hur du ska kommunicera olika sorters text till en publik.

De Individuella sånglektionerna utgår från din röst och dina personliga förutsättningar. Vi hjälper dig att utveckla en hållbar och hälsosam sångteknik för att du ska kunna uttrycka dig i många olika sångstilar.


Kör- och musikteoriundervisningen syftar till att du ska öva dig i att musicera i en ensemble och följa en musikalisk ledare. Detta har du nytta av i framtiden när du ska arbeta med en kapellmästare eller en dirigent både i som solist och som del i en ensemble.


Teater

Teaterundervisningen består av interpretation, musikal och teater. Under det första året jobbar du med teater utifrån dess talade form, andra året integreras ämnet med sång i form av musikal och interpret. Målet är att du ska bli en ansvarsfull, självständig skådespelare som kan arbeta såväl individuellt som i en ensemble. 

Teater arbetar vi utifrån en aktionsbaserad handlingsanalys. Du kommer du lära dig om olika uttrycksformer, pjäser och stilar. Färdighetsträningen leder till att du blir mer expressiv i och medveten om din gestaltning.


I ämnet Musikal får du integrera de olika ämnena i utbildningen. Här utforskar du musikalhistorien både teoretiskt och praktiskt genom att arbeta med scener samt sång- och dansnummer. Du får också lära dig verktyg för att analysera musikaler.


I ämnet Interpretation får du lära dig att gestalta sånger sceniskt. Här sammankopplar du de verktyg du fått på teater och sångundervisningen till en enhetlig scenisk gestaltning.

INTERNATIONELLA STUDERANDE

Skolan har studerande från flera av våra nordiska länder. Många kommer från Danmark. Från i år är det möjligt att även ansöka till Performig Arts School om du kommer från det geografiskt anglosaxiska språkområdet. Även om undervisningen till stor del är på engelska förutsätts det att du lär dig svenska under det första studieåret.

Terminer

Varje läsår börjar i augusti och slutar i början av juni/slutet på maj och består under tre år av 120 veckor.

 

Kursavgift: 57 000 svenska kronor per läsår

Avgiften delbetalas terminsvis.

*ECTS(European Accumulation and Transfer Credit System for Vocational Education and Training) är ett system för meritöverföring inom yrkesutbildning mellan olika länder. Skolverket samordnar införandet av ECTS i Sverige men samverkar med Myndigheten för yrkeshögskolan och Universitets- och högskolerådet. Syftet med ECTS är ökade möjligheter att se hela Europa som en möjlig utbildningsarena och arbetsmarknad.


Årligen besöker Europas största produktionsbolag PAS för exklusiva auditions med de studerande:

  • Stage Entertainment, Germany

  • Wallman Group/2Entertain, Scandinavia

  • Live Business, London

  • GöteborgsOperan, Sweden

  • VING/Nordic Leisure Travel Group, Show & Entertainment, Northern Europe

  • AIDA Cruises, Germany

  • Garbos Dinner & Show, Gran Canaria

Body Complete-logo (1).png
image.png
bottom of page