AUDITION

  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round
Redovisning Into the Woods. @photobysven

Audition 14 - 16 maj 2021


Följande har gått vidare till slutproven den 16 maj:

 

290

295

297

299

301

312

318

326

337

338

342

345

356

358

359

368

372

378

379

380

382

385

388

394

398

400

412

415

418

419

424

425

427

428

432

433

441

443

445

452

454

456

463

471

475

493

495

ATT FÖRBEREDA INFÖR AUDITION:
 

För sångprovet
Till sångproven ska du förbereda två obligatoriska sånger och två sånger som du väljer själv (max en minut/sång). Du ska kunna sjunga sångerna utantill samt instruera tempo och groove på dina egenvalda sånger till pianist. 

 

Information om de två obligatoriska sångerna

Det finns en tonart för män och en för kvinnor. Är du icke-binär väljer du den tonart som passar din röst bäst. 

 

Tonarterna är valda för att vi ska höra din sångtekniska nivå och ska inte transponeras. Det finns inga inspelningar på de obligatoriska sångerna på spotify/youtube osv. Anledningen till det är att vi vill höra din röst, musikalitet och din förmåga att anpassa dessa till olika stilar.

 

Nedan finner du noter i pdf-format samt en mp3 där du kan höra melodi och piano för instudering och en mp3 med bara pianokomp för att öva.

Information om de egenvalda sångerna
Du ska välja två sånger som du tycker om att sjunga och som du tycker visar din röst och din musikalitet på ett bra sätt. Vi vill att sångerna ska ha olika tempon, groove osv. Du får välja genre själv (t ex pop, jazz, rock, musikal osv) så länge det är något som du tycker visar vem du är som artist och sångare.

 

Här laddar du ner de obligatoriska låttexterna

Beautiful stories (Olika tonarter för olika rösttyper)

 

Lookin out the window (olika tonarter för olika rösttyper)

Kallelse till audition

Efter anmälningsperiodens slut får du en kallelse via mail med mer information om din audition.
Vid frågor kan du nå oss på office@performingartsschool.se eller på tel: 031-701 66 80
 

Alla som har skickat in sina selftapes och blivit godkända som behöriga och betalat in ansökningsavgiften kommer att kallas till den praktiska urvalsprocess som äger rum på Performing Arts School. Den börjar fredagen den 14 maj och pågår, med urval varje dag, fram till den 16 maj. 

Exakt hur processen kommer att gå till kommer du att få information i samband med kallelsen. Vi kommer kalla alla i mindre grupper på vissa tider. I kallelsen får du också instruktioner om vilka regler som gäller för att inte bidra till smittspridning av Covid-19. 

Den praktiska urvalsprocessen består av två provomgångar. Den första 14 & 15 maj och den sista den 16 maj. Under den första provdagen gör du dans-, sång- och teaterprov.

Går du vidare till den sista provomgången inleds den med ett dansprov och därefter sjunger du en av dina självvalda sånger med pianist inför hela juryn. 
 

Antagningsbesked

Under vecka 20 skickar vi ut antagningsbesked och måste ha svar på detta senast den 28 maj. Antagningsavgiften, del av kursavgiften, på 5000 kr ska då också vara inbetald. Anmälan är bindande. Utan undertecknad överenskommelse och inbetalad avgift den 1 juni betraktas det som om du tackat nej till din plats. Den kommer då att erbjudas någon annan.

 

Skolan har många sökanden och vi har ingen möjlighet att ge feedback till de som inte blivit antagna.

Varmt lycka till på audition!
 

Ran Hamilton

Konstnärlig ledare Performing Arts School 

ATT FÖRBEREDA INFÖR AUDITION:

För teaterprovet:

Till första teaterprovet vill vi att du förbereder två texter. En egenvald text och en av de förelagda texterna nedan. Studera in texterna och framför dem på det sätt som du tycker är lämpligt. Du kan välja att framföra texterna på svenska, engelska eller på ditt modersmål. 

Var beredd att visa upp båda texterna vid första provet. 

 

1. Den egenvalda texten kan vara en dikt, monolog eller sångtext som du väljer att gestalta på det sätt som du finner lämpligt. 

 

2. Den förelagda texten är en av monologerna nedan. Välj text, studera in den och framför på det sätt du tycker passar bäst. 

 

I första provet vill vi att du är beredd på att arbeta med oss.  

Juliet (svensk)

 

Juliet (english)

 

Romeo (svensk)

 

Romeo (english)

 

Texter och sånger kommer du att få redovisa för antagningsjuryn.